Din kropp vill ha balans!

Såhär fungerar KranioSakral terapi

När vi lever våra liv möter vi utmaningar i form av fysiska törnar och emotionell stress. Kroppen reagerar med det sympatiska nervsystemet och kroppens vävnader drar ihop sig för att förbereda sig på att ”fly eller fäkta”. Ibland varar dessa utmaningar under en längre tid eller så kan de vara extra starka, som vid chockartade upplevelser, vävnaderna kan då bli kvar i detta samandragana stresstillstånd. I vävnaderna finns receptorer som via nerverna skickar signaler till hjärnan att allt inte är som det ska. Alla har denna form av restriktioner i kroppen i olika grad, många utan att märka eller påverkas av dem. Det är när påfrestningarna blir för många eller stannar kvar för länge som kroppen börjar larma och sjukdomskänslor uppstår. De kan visa sig fysiskt på olika sätt till exempel som mag- och tarmproblematik, rygg-, nack- och diffus smärta eller migrän. Eller visa sig i mer emotionella uttryck som depression, ångest och trötthet. Ofta hänger de ihop med varandra, eftersom vi är komplexa varelser.

Som KranioSakral terapeut är jag tränad att känna de subtila rörelser som finns i vävnaderna. Genom mycket lätt beröring och specifika metoder ger jag kroppen möjlighet att börja förändra rörelsemönster tillbaks mot ursprunget. Din kropp eftersträvar alltid lätthet och balans och tar tacksamt emot möjligheten som ges att släppa taget om stagnationer. På så sätt är det din kropp som bestämmer takten på förändringen och en mycket djup självläkande process är igång. Det leder också till att det finns väldigt få kontraindikationer (risker) inom KranioSakral terapi.
När kroppen får möjlighet att släppa på dessa felmönster påverkar det hela ditt liv. All medveten eller omedveten kraft som har använts till att förhålla sig till det som varit, frigörs och kan användas till annat. När jag med mjuka behandlingstekniker släpper på restriktioner som vävnaden har upprätthållit avtar symtomen och en resa mot läkning kan påbörjas.