Utan gränser

KranioSakral terapi i världen

Den KranioSakrala terapin, CranioSacral Therapy eng, har använts runt om i världen i drygt 100 år. På flera håll är den integrerad i den allmänna sjukvården. I USA kan en läkare remittera en klient till en KranioSakral terapeut före exempelvis en omfattande operation. För att på så sätt sträva efter en skonsammare behandling med mindre risk för komplikationer för klienten och mindre kostnader för både klient, sjukvård och samhälle.
Det finns en hel del internationell forskning gjord.

Terapin har sitt ursprung i USA och under 1900-talet utvecklades den i USA och England, sedan har den skonsamma KranioSakral terapin spritt sig vidare till Tyskland, Schweiz, Spanien, Italien, Danmark, Ryssland, Sir Lanka, ja listan kan göras lång.

I Sverige räknas den som komplementär medicin, även om det inom vissa områden börjar byggas broar. Det har gjorts svensk forskning på området, ett samarbete mellan Bröderna Tranbergs Institut, där jag är utbildad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås samt 3 primärvårdsområden.

KranioSakral terapi under utbildning hos Bröderna Tranbergs Institut

Jag får behandling tillsammans med kurskamrater.

Länkar